Jiwoong Shin

Professor of Marketing
Professor Jiwoong Shin